Weby dostupné
pro všechny

Tvorba webových stránek, které jsou dostupné pro uživatele, vyhledávače i zákazníky. Tedy stránek přehledných, rychlých, optimalizovaných a levných.
Zkrátka dostupných pro všechny.

Jak vám mohu pomoci?

Rychlý web

Tvorba nových i úprava stávajících webů

Vytvářím weby na kvalitním redakčním systému WordPress. Je důležité, aby na vašem webu vše fungovalo snadno a rychle.

Zvýšení návštěvnosti

Zvýšení návštěvnosti webových stránek

Pomocí různých úprav a optimalizací webových stránek přivedeme společně na váš web více klientů a zákazníků.

Údržba webu

Dlouhodobá údržba webových stránek

Vytvořením webu práce nekončí. S webem je třeba pracovat, aby i po letech splňoval to, co jste od něho na začátku požadovali.

Vybrané realizace

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Pro komunikaci s odbornou, ale i laickou veřejností jsem vytvořil pro Českou hematologickou společnost tento jednoduchý web umožňující předávání informací formou krátkých příspěvků, vedení kalendáře akcí a prezentaci doporučení, která připravují odborníci v oboru.

Skautské středisko Rybárny

Web skautského střediska Rybárny v Hradci Králové. Web obsahuje informace o jeho aktivitách, nabídce ubytování pro dětské organizace, oddílech, kam je možné přihlásit děti a dalších věcech, které s jeho porovozem souvisí.

Co je součástí tvorby webu?

Vytvořit nějakou webovou stránku není dnes složité, složité je vytvořit web, který vás bude dobře reprezentovat a splní to, co od něho očekáváte. A tvorbu takového webu je určitě lepší svěřit profesionálovi. Více si o tom můžete přečíst v krátkém článku, který tomu věnuji. A co vše můžete očekávat ode mě?

Řešení na klíč

Pomáhám nejen s webovými stránkami, ale pokud nemáte vlastní doménu a kvalitní hosting, zajistím i je.

Jedinečný design

Vytvořím stránky, které vás svým obsahem i vzhledem odliší od konkurence a dají vám vyniknout.

Rychlost

Není nic horšího, než pomalé stránky, které návštěvníky spolehlivě odradí. Optimalizace odezvy webu je tedy samozřejmostí.

Responzivní stránky

Web musí být přehledný a rychlý i na mobilu. Jen tak návštěvníci na webu vydrží a budou se rádi vracet.

Optimalizace (SEO)

Součástí tvorby každého webu je i optimalizace pro vyhledávače, aby ho vaši návštěvníci a zákazníci snadno našli.

Následná údržba

Provedu i změny již fungujícího webu, jeho údržbu či další optimalizaci na základě dlouhodobého sledování.